• به گالري نقاشي مائده عبدالله نژاد خوش آمديد
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   9 کاربر
هنرمند: مائده عبدالله نژاد
اثر  نقاشی رقص باله اندازه: 60*90 cm
قیمت:2,500,000 تومان امکان خرید حضوری در کرمان
مدرن / رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 3
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   4 کاربر
هنرمند: مائده عبدالله نژاد
اثر  نقاشی ببر اندازه: 35*45 cm
قیمت:600,000 تومان امکان خرید حضوری در کرمان
مدرن / رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 4
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   14 کاربر
هنرمند: مائده عبدالله نژاد
اثر  نقاشی دختر اندازه: 60*90 cm
قیمت:2,000,000 تومان امکان خرید حضوری در کرمان
مدرن / رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 2
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   4 کاربر
هنرمند: مائده عبدالله نژاد
اثر  نقاشی ببر اندازه: 70*70 cm
قیمت:3,000,000 تومان امکان خرید حضوری در کرمان
مدرن / رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 4
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   15 کاربر
هنرمند: مائده عبدالله نژاد
اثر  نقاشی سیاه وسفید اندازه: 70*100 cm
قیمت:4,000,000 تومان امکان خرید حضوری در کرمان
مدرن / رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 3
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   23 کاربر
هنرمند: مائده عبدالله نژاد
اثر  نقاشی دختر اندازه: 45*60 cm
قیمت:1,000,000 تومان امکان خرید حضوری در کرمان
مدرن / رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 4
3 کاربر
  کاربر آنلاین 1 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 2912 بار
  • افراد بازدیدکننده 2215 نفر
  • بازدید هفته گذشته 293 بار
  • بازدید امروز 13 بار